Håndværkerlegatet

Gurli og Paul Madsens Fond

 

 

Gurli og Paul Madsens Fond uddeler rejse- og uddannelseslegater til unge håndværkere

 

 

Formål

Legatet kan søges til en studie- og uddannelsesrejse til udlandet af længere varighed. Der gives ikke legater til deltagelse i kortvarige kurser, sprogkurser, konferencer og ferieprægede formål

 

Beløb

10.000 til 100.000 kr.

Legatet udbetales ved fremlæggelse af dokumentation for rejsens påbegyndelse, for eksempel faktura vedrørende billet. Legatet udbetales ved bankoverførsel.

 

Hvem kan søge

Legatet kan søges af enhver, der har svendebrev som håndværker, og som ved ansøgningsfristens udløb endnu ikke er fyldt 30 år. Legatet skal søges, inden udlandsopholdet påbegyndes.

 

 

Hvad kan legatet bruges til?

Studieophold i udlandet. Udgifter i forbindelse med rejse, transport, undervisningsgebyr, kost og logi.

 

 

Eksempler på tidligere uddelte rejselegater:

Uddannelse i mosaikteknik i USA, kr. 68.000

Studium af japanske guldsmedeteknikker, kr. 36.100

Restaurering af nationale monumenter i Italien, kr. 20.000

Kursus i tilskæring i Tyskland, kr. 20.000

Studium ved Royal College of Art, London, kr. 36.000

Uddannelse som billedskærer i Tyskland, kr. 30.000

Videreuddannelse som bogbinder i Schweiz, kr. 23.500

Ansøgningsfrist

 

1. april

 

Gurli og Paul Madsens Fond

Att.: Advokat Søren Jenstrup

Rådhuspladsen 4

1550 København V

info@haandvaerkerlegatet.dk

 

 

Vejledning til

ansøgning

http://www.haandvaerkerlegatet.dk/vejledning.htm

Ansøgnings-

skema

http://www.haandvaerkerlegatet.dk/ansoegning.htm

Gurli og Paul Madsens

Fond

http://www.haandvaerkerlegatet.dk/fond.htm